Kriska György

Kriska György habil. PhD English

docens

ELTE TTK Biológiai Intézet,
Biológiai Szakmódszertani Csoport
--------------------------------
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Telefon: 372-2500/1702
kriska.gyorgy@ttk.elte.hu

tudományos főmunkatárs,

Magyar Tudományos Akadémia
Ökológiai Kutatóközpont
Duna-kutató Intézet
Restaurációs- és Állatökológiai Osztály
--------------------------------
1113 Budapest, Karolina út 29-31.
kriska.gyorgy@okologia.mta.hu
http://okologia.mta.hu/node/256
--------------------------------

 
Tevékenységi kör rövid leírása: 

Kriska György (Vác, 1964. július 30.) az MTA ÖK Duna-kutató Intézet tudományos főmunkatársa, az ELTE Biológiai Intézetének docense. Az egyetemen több mint 20 éve tanít biológia tantárgypedagógiát és édesvízi gerinctelen állatismeretet. A PhD fokozatát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte 2000-ben. Számos publikációja jelent meg a vizuális ökológia tárgykörében szerzője a Springer kiadó gondozásában megjelent “Freshwater Invertebrates in Central Europe” című monográfiának. Tudományos érdeklődése elsősorban a poláros fényszennyezés és a poláros ökológiai csapdák vizsgálatára irányul.

Tanulmányok, tudományos fokozatok és címek:

2011 - Habilitált doktor (Biológia), Eötvös Loránd Tudományegyetem; No.: 719/2011, Reg.No.: F180798;
2000 - Biológia PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem, No.: P299/2000;
1983 - 1988 biológia-kémia szakos középiskolai tanár, ELTE, No.: 1037/1988, Reg.No.: IV-29/1983-84;
1978 - 1982 Madách Imre Gimnázium (Budapest), gimnáziumi érettségi;

Beosztások, munkakörök:

2011 - tudományos főmunkatárs, MTA ÖK Duna-kutató Intézet (Vácrátót);
1991 - tanársegéd, tudományos segédmunkatárs, egyetemi adjunktus, docens, ELTE TTK (Budapest);
1988 - 1991 középiskolai tanár, Babits Mihály Gimnázium (Budapest).

Kutatási terület

[1] Poláros fényszennyezés és poláros ökológiai csapdák
A polarotaktikus vízirovarok sokszor peterakásra a vízfelszínnel szemben előnyben részesítenek olyan élőhelynek teljesen alkalmatlan mesterséges felületeket, melyek erősen és vízszintesen poláros fényt vernek vissza. Az ilyen műtárgyak és mesterséges felületek közelében gyakorta megfigyelhető szembeszökő mértékű rovarpusztulás fontos szerepet játszott az ökológiai csapda fogalmának tudományos meghatározásában. Ökológiai csapdának tekintik azokat az emberi tevékenység nyomán rövid idő alatt bekövetkező változásokat, melyek nyomán valamely populáció egyedei korábban adaptív viselkedési mintákat követve alkalmatlan vagy a közeli jövőben alkalmatlanná váló élőhelyet választanak maguknak vagy utódaiknak. Ennek eredményeként a populáció kihalhat, vagy egyedszáma veszélyesen lecsökkenhet akkor is, ha környezetében változatlanul elegendő kedvező élőhely található, így a jelenség felismerése a modern természetvédelem és konzervációbiológia számára különösen jelentős. Az ökológia csapdák speciális formája a vízirovarokat fenyegető poláros fényszennyezés, melynek tipikus forrásai a kőolaj- és pakuratavak, az aszfalt utak, a mezőgazdaságban használatos fekete műanyag fóliák, az üvegházak és épületek üveglemezei, az autók karosszériája, a napelemek és napkollektorok. Ha egy polarotaktikus vízirovar választhat ezen vízszintesen polarizáló felületek és egy vízfelület között, akkor az előbbiek szupernormális polarizációs jele miatt soha sem a vizet választja. Megfigyeléseink és kísérleteink arra mutatnak, hogy a fénypolarizációs ökológiai csapdák kialakulásában és az általuk kiváltott hatások súlyosságában (vagyis milyen mértékben csapdázzák a polarotaktikus rovarokat) meghatározó szerepe lehet többféle fizikai inger által kiváltott viselkedéselem, illetve e külső ingerek által irányított helyváltoztató ingermozgások sorának, melyek több lépcsőben újabb ingerforrásokhoz, majd végül a csapdához vezetik az egyedeket. Így a poláros fényszennyezés kicsiny forrásai komplex fénypolarizációs ökológiai csapdák részeként váratlanul nagy rovarpusztulást okozhatnak. Ezt a jelenséget részletesen még nem vizsgálták, így az általa okozott kár nagysága és kialakulásának kockázata sem becsülhető fel. Kutatásaink fő célja ezt a hiányt pótolni.

[2] Fénypolarizációs elven működő bögölycsapdák - TabaNOid technológia
A bögölyök vérszívásuk révén súlyos károkat okoznak világszerte az állattartásban, ami elsősorban a haszonállatok vérveszteségében, testsúly- és tejhozam csökkenésében és az állatok állandó zavarásában jelentkezik. A bögölyök kártétele állat- és közegészségügyi szempontból is jelentős, hiszen ezek a vérszívó rovarok több tucat kórokozó vírus és baktérium, valamint egysejtű és féreg parazita terjesztői. A bögölyök elleni hatékony védekezésnek egyetlen hatásos formáját olyan nagy hatékonyságú csapdák jelenthetik, amelyek megfelelő számban és meghatározott elrendezésben kihelyezve a fertőzött területen képesek folyamatos védelmet biztosítani a vérszívó rovarok ellen. Az általunk kifejlesztett csapdák egy négyéves terepkísérleti munka során kifejlesztett kihelyezési szisztéma alkalmazása mellett képesek az állattartás szempontjából fontos, nyílt területek, legelők és karámok bögöly mentesítésére. A fénypolarizációs elven működő bögölycsapdáinknak több prototípusát igen jó eredménnyel teszteltük terepei körülmények között. A bögölycsapdák pontforrásként működve a repülő rovarok látótávolságából, ami több száz méter is lehet, egyaránt magukhoz vonzzák, majd csapdába ejtik a vérszívó nőstény és hím bögöly egyedeket.

Kutatási témák (vezető, résztvevő)

[1] 2007-2011 témavezető: "Közvetlen és közvetett polarotaxis vizsgálata tegzeseknél és kétszárnyúaknál", OTKA K-68462
[2] EU 7. Keretprogram, 2009-2011: Fénypolarizációs bögölycsapda prototípusának kifejlesztése (TabaNOid: Trap for the Novel Control of Horse-flies on Open-air Fields. No. 232366, Research for the Benefit of Small and Medium Enterprises) (témavezető: Horváth Gábor docens, ELTE Fizikai Intézet, Biológiai Fizika Tanszék, 265 ezer EUR)

Elismerések és díjak:

[1] 1997 Hundidac Aranyérem, adományozó: Oktatási Minisztérium és Hundidac szövetség
elismert teljesítmény: Vizek és vízpartok élővilága I. – oktatófilm (70 perc) – ELTE
[2] 1997 Hundidac Bronzérem, adományozó: Oktatási Minisztérium és Hundidac szövetség
elismert teljesítmény: Térhatású oktatási eszköz
[3] 1999 Hundidac Aranyérem, adományozó: Oktatási Minisztérium és Hundidac szövetség
elismert teljesítmény: Vizek és vízpartok élővilága II. – oktatófilm (70 perc) – ELTE
[4] 2001 Hundidac Aranyérem, adományozó: Oktatási Minisztérium és Hundidac szövetség
elismert teljesítmény: Újpest és környékének természeti értékei. – oktatófilm (60 perc) – Óceán TV
[5] 2009 A hónap kutatója (2009 január), adományozó: Országos Tudományos Kutatási Alap
elismert teljesítmény: Poláros fényszennyezés, poláros rovarcsapdák
[6] 2011 ELTE Innovatív Kutatója, adományozó: Eötvös Loránd Tudományegyetem
elismert teljesítmény: Polarizációs rovarcsapda, A poláros fényszennyezés csökkentése (2 magyar szabadalom)
[7] OTDT Mestertanár Aranyérem, 2013

Szakmai közéletben való részvétel

[1] Magyar Biológiai Társaság: Didaktikai Szakosztály tagja (2006-tól)
[2] Magyar Biológiai Társaság: Állattani Szakosztály tagja (2007-tól)
[3] Magyar Hidrológiai Társaság tagja (2007-től)
[4] Országos Tudományos Diákköri Tanács Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szakmai Bizottság tagja (2007-től)
[5] Oktató és témavezető a SzIE Környezettudományi Doktori Iskolában (2007-től)
[6] „A biológia tanítása – módszertani folyóirat” szerkesztőbizottsági tagja (2008-tól)
[7] MTA adhoc bizottsági tag (Akadémiai szakvélemény a Római-parti árvízvédelmi mű megépítésének továbbtervezéséről, 2013)

Kongresszusi előadások

Angol

[1] Andrikovics S., Kriska Gy. (1990) Water insect structures as the types for Ecological Design. – 5th International Svedala Symposium on Ecological Design, 339–354

[2] Horváth, G.; Kriska, G. (2007) Polarization vision in aquatic insects, polarization patterns of waters and polarized ecological traps for water insects. (Invited lecture) 18 July 2007, 10:30-11:10, ENTO 2007 International Symposium 'Aquatic Insects: Challenges to Populations', and National Meeting of the Royal Entomological Society, University of Edinburgh, 16-18 July 2007, Edinburgh, United Kingdom

[3] Bernáth, B.; Kriska, Gy.; Farkas, R.; Horváth, G. (2009) Degrees of polarization of reflected light eliciting polarotaxis in dragonflies (Odonata), mayflies (Ephemeroptera) and tabanid flies (Tabanidae). (Lecture) Visionarium VIII. International Conference, Tvärminne Zoological Station, 24-27 September 2009, University of Helsinki

[4] Robertson B., Horváth G., Blahó M., Egri Á., Kriska Gy. (2011) The effects of polarized light pollution on animal behavior. (Invited Lecture) 11:30-12:00, 26 July 2011, Behavior 2011 Congress, Symposium: Sensory Pollution, Joint Meeting of the Animal Behavior Society and the International Ethological Conference, 25-30 July 2011, Indiana University, Bloomington, USA

[5] Csabai Z., Kriska Gy., Horváth G., Boda P. (2013) Phototaxis and polarotaxis hand in hand: night dispersal flight behaviour of aquatic insects distracted by two synergistic optical cues – SEFS 8 Symposium for European Freshwater Science, 1-5 July, 2013, Münster, Germany

[6] Horváth G., Blahó M., Herczeg T., Kriska Gy., Egri Á., Száz D., Farkas A., Tarjányi N., Czinke L. (2014) Changing shiny paintwork to matte one can enhance the polarized light pollution of cars to polarotactic aquatic insects. (Lecture) XI. Hungarian Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research + 1st Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research, 10-13 April 2014, Szarvas, Hungary, 10 April 2014, 13:20-13:40, Book of Abstracts pp. 55-56

[7] Egri, Á., Farkas, A., Horváth, G., Kriska, Gy. (2016) Polarization sensitivity in the water-surface-inhabiting springtail, Podura aquatica (Lecture). 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research, 3–8 July 2016, Pécs, Hungary

Magyar

[1] Andrikovics S., Kriska Gy., Móga J. (2001) A Berettyó vízgyűjtőjének felszínalaktani, hidrológiai és hidrobiológiai vizsgálata. A Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei (CD–ROM)

[2] Kriska Gy. (2001) A Potamophylax rotundipennis (Brauer) (Trichoptera, Limnephilidae) lakócsőépítési stratégiája. (Előadás) Tihanyi Hidrobiológus Napok, 2001. október 3–5.

[3] Kriska Gy., Schmera D. (2002) A Potamophylax rotundipennis (Trichoptera, Limnephilidae) eltérő építőanyagú lakócsöveinek antipredációs jellemzői Dytiscus marginalis (Coleoptera, Dytiscidae) lárvákkal szemben. (Előadás) Tihanyi Hidrobiológus Napok, 2002. október 2–4.

[4] György K., Kriska Gy., Bardóczyné Székely E. (2005) A makrogerinctelen élőlényegyüttes változása a mederviszonyok és az antropogén hatások tükrében a Rák–patakban (Soproni–hegység, Hidegvíz völgy). (Előadás) Tihanyi Hidrobiológus Napok, 2005. október 5–7.

[5] Horváth G., Csabai Z., Boda P., Bernáth B., Gál J., Kriska Gy. (2005) Miért reggel, dél körül és alkonyatkor vándorolnak a vízi rovarok? (Előadás) II. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Pécs, 2005. április 14–15., kivonatok gyűjteménye 18. o.

[6] Kriska Gy., György K., Bardóczyné Székely E. (2005) Pontszerű gázolajszennyezés hatására bekövetkezett változások a makrogerinctelen élőlényegyüttes szerkezetében (Morgó–patak, Börzsöny–hegység, Kismaros). (Előadás) Tihanyi Hidrobiológus Napok, 2005. október 5–7.

[7] Horváth G., Malik P., Kriska Gy., Wildermuth H. (2006) Temetőben vizet kereső polarotaktikus Sympetrum flaveolum szitakötők viselkedése a fényt vízszintesen polarizáló fekete sírköveknél. (Előadás) III. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Göd, 2006. április 13–14., kivonatok gyűjteménye 24. o.

[8] Kriska Gy., Bernáth B., Horváth G. (2006) A tiszavirág (Palingenia longicauda, Ephemeroptera) fénypolarizáció alapú vízdetekciója: Szüksége van–e polarotaxisra a tiszavirágnak? (Előadás) III. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Göd, 2006. április 13–14., kivonatok gyűjteménye 27–28. o.

[9] Horváth G., Horváth L., Majer J., Kriska Gy. (2007) Pozitív polarotaxis nőstény és hím bögölyöknél: A párzó– és petézőhely közvetett vizuális fölismerése a vízről tükröződő vízszintesen poláros fény alapján. (Előadás) IV. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Tihany, 2007. április 12–13., kivonatok gyűjteménye 17–18. o.

[10] Kriska Gy., Malik P., Horváth G. (2007) Folyóparti "üvegpaloták" mint ökológiai csapdák: Hydropsyche pellucidula (Trichoptera) imágók vonzódása vízszintesen polarizáló függőleges üvegfelületekhez. (Előadás) IV. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Tihany, 2007. április 12–13., kivonatok gyűjteménye 20. o.

[11] Horváth G., Malik P., Hegedűs R., Kriska Gy. (2008) Miért vonzódnak a tegzesek a függőleges üvegfelületekhez, miért szállnak rá és maradnak ott? (Előadás) V. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Nyíregyháza, 2008. április 10–12., kivonatok gyűjteménye 21–22. o.

[12] Kriska Gy., Majer J., Horváth L., Szivák I. (2008) A bögölyök polarotaxisa és gyakorlati jelentősége. (Előadás) V. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Nyíregyháza, 2008. április 10–12., kivonatok gyűjteménye 26–27. o.

[13] Blahó M., Kriska Gy., Majer J., Horváth G. (2009) Egy új, polarizációs bögölycsapda: a hagyományos sátorcsapdák továbbfejlesztése a fénypolarizálóképességük vizsgálata alapján. (Előadás) VI. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Villány, 2009. április 16–18., kivonatok gyűjteménye 16. o.

[14] Horváth G., Malik P., Farkas R., Kriska Gy. (2009) Napelemtáblák és napkollektorok polarotaktikus vízirovarokra kifejtett poláros fényszennyezése és annak mérséklési lehetőségei. (Előadás) VI. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Villány, 2009. április 16–18., kivonatok gyűjteménye 30. o.

[15] Kriska Gy., Blahó M., Majer J., Gerics B., Horváth G. (2009) Lehet–e szerepe a nőstény bögölyök pozitív polarotaxisának a gazdaállat felkutatásában? (Előadás) VI. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Villány, 2009. április 16–18., kivonatok gyűjteménye 37. o.

[16] Malik P., Bernáth B., Kriska Gy., Farkas R., Horváth G. (2009) Kérész– szitakötő– és bögölyfajok polarotaktikus ingerküszöbének meghatározása választásos terepkísérletekkel és képalkotó polarimetriával. (Előadás) VI. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Villány, 2009. április 16–18., kivonatok gyűjteménye 38. o.

[17] Horváth G., Egri Á., Farkas R., Kriska Gy. (2010) Mennyi csík tesz egy zebrát bögölyállóvá? A zebrák csíkos testmintázatának vizuálökológiai jelentősége a bögölyök elleni védelemben. VII. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Sümeg, 2010. április 15-17., kivonatok gyűjteménye 27-28. o.

[18] Kriska Gy., Hegedüs R., Polyák L., Málnás K., Lengyel Sz., Horváth G. (2010) Híd, mint polarizációs gát: egy tiszai híd szerepe a tiszavirág (Palingenia longicauda) kolonizációjában. VII. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Sümeg, 2010. április 15-17., kivonatok gyűjteménye 30. o.

[19] Polyák L., Lengyel Sz., Málnás K., Prill É., Kriska Gy., Horváth G. (2010) Emberi létesítmények hatása a tiszavirág-állomány [Palingenia longicauda (Olivier, 1791)] nagyságára és ivararányára. VII. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Sümeg, 2010. április 15-17., kivonatok gyűjteménye 38-39. o.

[20] Kriska Gy. (2010) Az Auchan és a dunakeszi láp. Természeti értékeink a lápok. Lápok, láprétek és egyéb láposodó élőhelyek tudományos és természetvédelmi jelentősége c. konferencia, Kerekerdő Egyesület, 2010. április 29 – május 1., Szombathely, Őriszentpéter

[21] Blahó M., Báhidszki L., Egri Á., Kriska Gy., Hegedüs R., S. Akesson, Horváth G. (2011) A foltosabb felületek kevésbé vonzzák a bögölyöket: A szarvasmarhák tarkafoltos kültakarójának evolúciós előnye. VIII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Jósvafő, 2011. április 14-16., kivonatok gyűjteménye 18. o.

[22] Horváth G., Móra A., Bernáth B., Kriska Gy. (2011) Árvaszúnyogok polarotaxisa: az árvaszúnyogok még akkor is vonzódnak a vízszintesen poláros fényhez, ha annak forrása a talaj fölött van. VIII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Jósvafő, 2011. április 14-16., kivonatok gyűjteménye 27-28. o.

[23] Kriska Gy., Penksza K., Kiss O., Horváth G. (2011) Fototaxis és polarotaxis kéz a kézben: Megvilágított polarizáló felületek, mint különleges vízirovarcsapdák. VIII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Jósvafő, 2011. április 14-16., kivonatok gyűjteménye 36-37. o.

[24] Kriska Gy., Ágoston-Szabó E., Dinka M., Schöll K., Tarjányi N., Horváth G. (2012) Vízfelszíni polarizációs mintázatok és biológiai jelentőségük. (Előadás) IX. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Gyula, 2012. április 12-14., kivonatok gyűjteménye 29-30. o.

[25] Horváth G., Egri Á., Blahó M., Sándor A., Kriska Gy., Gyurkovszky M., Farkas R. (2012) A bögölyök polarizációfok által vezérelt, új típusú polarotaxisa, avagy a sátras-golyós bögölycsapda rejtélyes működési mechanizmusának megfejtése. (Előadás) IX. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Gyula, 2012. április 12-14., kivonatok gyűjteménye 27-28. o.

[26] Blahó M., Egri Á., Száz D., Barta A., Kriska Gy., Antoni Gy., Horváth G. (2013) A hagyományos légypapír módosított koncepciójára épülő új bögölycsapda: lineárisan fénypolarizáló ragadós fekete felületek, mint a polarotaktikus bögölyök csapdázásának hatékony eszközei. (Előadás) X. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Szalafő, 2013. április 11-13., kivonatok gyűjteménye 15-16. o.

[27] Egri Á., Blahó M., Száz D., Herczeg T., Kriska Gy., Majer J., Gyurkovszky M., Farkas R., Horváth G. (2013) A klasszikus sátorcsapda és egy új polarizációs folyadékcsapda kombinációjával kialakított hatékony bögölycsapda: a gazda- és vízkereső polarotaktikus bögölyök egyidejű megfogása. (Előadás) X. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Szalafő, 2013. április 11-13., kivonatok gyűjteménye 25-26. o.

[28] Kriska Gy., Száz D., Rácz G., Horváth G. (2013) Egy kivilágított híd polarizáló aszfalt úttal, mint a sötétedés után rajzó dunavirág (Ephoron virgo) kettős fénycsapdája: a foto- és polarotaxis szinergizmusa. (Előadás) X. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Szalafő, 2013. április 11-13., kivonatok gyűjteménye 30-31. o.

[29] Horváth G., Blahó M., Egri Á., Száz D., Kriska Gy., Akesson S. (2013) Szagos zebrák és nőstény bögölyök: Az ammónia és szén-dioxid vonzó hatása nem hatástalanítja a zebracsíkok gazdakereső bögölyökre kifejtett vizuális taszítását. (Előadás) X. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Szalafő, 2013. április 11-13., kivonatok gyűjteménye 29-30. o.

[30] Kriska Gy., Száz D., Farkas A., Tarjányi N., Rácz G., Barta A., Bruce R., Horváth G. (2014) A dunavirág (Ephoron virgo) foto- és polarotaxisán alapuló komplex ökológiai csapda és lehetséges ellenszere. (Előadás) 2014. október 1., 12:40-13:00, LVI. Tihanyi Hidrobiológus Napok, 2014. október 1-3., Magyar Tudományos Akadémia, Ökológiai Kutatóközpont, Balatoni Limnológiai Intézet, Tihany, kivonatok gyűjteménye 15. o.

[31] Egri Á., Kriska Gy., Horváth G. (2015) Környezetoptikai kérdések, különös tekintettel a polarotaktikus bögölyök polarizációérzékelésén alapuló viselkedésére (Meghívott előadás) Ernst Jenő díj, Magyar Biofizikai Társaság 25. kongresszusa, 2015. augusztus 25.-28, Semmelweis Egyetem, Elméleti Orvostudományi Központ, Budapest, Kivonatok gyűjteménye E-13, 22. oldal

[32] Egri Á., Farkas A., Mészáros Á., Száz D., Horváth G., Kriska Gy. (2015) A pozitív és negatív polarotaxis szerepe az Ephoron virgo és a Caenis robusta kérészek rajzásában. (Előadás) XII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Csapod, 2015. április 9-11., kivonatok gyűjteménye 20-21. o.

[33] Horváth G., Száz D., Farkas A., Mihályi D., Barta A., Blahó M., Egri Á., Kriska Gy., Robertson B. (2015) A napenergia-hasznosító felületek mattsága csökkenti a poláros fényszennyezést: egy új érv az antireflektív napelemek és napkollektorok használata mellett. (Előadás) XII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Csapod, 2015. április 9-11., kivonatok gyűjteménye 26-27. o.

[34] Száz D., Horváth G., Barta A., Robertson B., Farkas A., Egri Á., Tarjányi N., Rácz G., Kriska Gy. (2015) A kivilágított hidak fényszennyezése okozta ökológiai csapdahatás csökkentésének egy lehetséges módja a sötétedés után rajzó dunavirág (Ephoron virgo) kérészfaj példáján. (Előadás) XII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Csapod, 2015. április 9-11., kivonatok gyűjteménye 37-37. o.

Kongresszusi poszterbemutatók

Angol

[1] Bernáth B., Kriska Gy., Horváth G. (2006) Insectivorous birds as insect indicators on plastic sheets attracting polarotactic aquatic insects. (Poster) Limnology and Waterbirds 2006. 5th Conference Working Group on Aquatic Birds of Sil Eger, Hungary. 26–30 August 2006

[2] Kriska Gy., Barta A., Suhai B., Bernáth, B., Horváth G. (2006) Do brown pelicans mistake asphalt roads for water in deserts? (Poster) Limnology and Waterbirds 2006. 5th Conference Working Group on Aquatic Birds of Sil Eger, Hungary. 26–30 August 2006

[3] Bernáth B., Csabai Z., Boda P., Gál J., Kriska Gy., Horváth G. (2007) A polarization sun-dial dictates the optimal time of day for dispersal by flying aquatic insects. (Poster) Regional Biophysics Conference, organized by the Hungarian Biophysical Society, Balatonfüred, Hungary, 21-25 August 2007

Magyar

[1] Pomozi I., Gál J., Bernáth B., Suhai B., Kriska Gy., Horváth G. (2000) A napkorona és az égbolt polarizációja teljes napfogyatkozáskor. (Poszter) Perspektívák és eredmények az optikai kutatások hazai és nemzetközi projektjeiben. OPAKFI Szimpózium, 2000. szeptember 7., Budapest

[2] Horváth G., Kriska Gy. (2000) Miért petéznek a kérészek száraz aszfaltutakra? Aszfaltutak, mint vízszintesen poláros fényt visszaverő, vizet utánzó "fénycsapdák" a polarotaxissal vizet kereső kérészek számára. (Poszter) Vízi ökoszisztémák, 41. Tihanyi Hidrobiológus Napok, 1999 október 6-8. Hidrológiai Közlöny 80(5-6): 357-359

[3] Kriska Gy., Bernáth B., Szedenics G., Horváth G. (2001) A budapesti pakurató, mint vízirovar csapda: Egy nyíltszínű olajtározó vizuális ökológiai hatása a vízirovar faunára. (Poszter) 42. Tihanyi Hidrobiológus Napok, 2000 október 4-6. Hidrológiai Közlöny 81(5-6): 401-402.

[4] Bernáth B., Szedenics G., Kriska Gy., Horváth G. (2001) A budapesti pakurató, mint madárcsapda: Egy nyíltszínű olajtározó vizuális ökológiai hatása a vízimadár faunára. (Poszter) 42. Tihanyi Hidrobiológus Napok, 2000 október 4-6. Hidrológiai Közlöny 81(5-6): 319-321.

[5] Andrikovics S., Kriska Gy., Cser B. (2005) Árvaszúnyog együttélések vizsgálata kérész lárvákon. (Poszter) II. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Pécs, 2005. április 14–15., kivonatok gyűjteménye 9. o.

[6] Kriska Gy., György K., Bardóczyné Székely E. (2005) A Morgó–patak (Börzsöny–hegység) makrogerinctelen élőlényegyüttesében bekövetkező változások monitorozása pontszerű gázolajszennyezés után. (Poszter) II. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Pécs, 2005. április 14–15., kivonatok gyűjteménye 20. o.

[7] Kriska Gy., György K., Bardóczyné Székely E. (2005) Az Apátkúti–patak (Pilis–hegység) ökológiai állapotfelmérése a Magyar Makrozoobenton Családtaxon Pontrendszer alkalmazásával. (Poszter) II. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Pécs, 2005. április 14–15., kivonatok gyűjteménye 20. o.

Magyar nyelvű tankönyvek, jegyzetek, népszerűsítő könyvek


[1] Kriska Gy. (1997) Rejtett dimenziók a természetben (módszertani füzet). Nodus Kiadó Veszprém, 44. o.
[3] Kriska Gy. (1999) Újpest természeti értékei. Flaccus Kiadó, 28. o.
[4] Kriska Gy., Maklári J., Scheuer Zs. (2002) Gyertek velünk erdei iskolába! Flaccus Kiadó, 184. o. + CD–ROM
[5] Maklári J., Kriska Gy. (2002) Különleges probléma a szemét. Flaccus Kiadó, 63. o.
[6] Andrikovics S., Kerekes J., Kriska Gy., Liszi J. (2003) A limnológia alapjai (főiskolai jegyzet) – Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger, 254. o. + CD–ROM melléklet
[7] Kriska Gy. (2003) Az édesvizek és védelmük. Műszaki Kiadó, 215. o.
[8] Kriska Gy. (szerk.) (2003) Informatikai eszközök a biológia oktatásában – tanári kézikönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó,159. o. + CD–ROM
[9] Farkas J., Kriska Gy. (2003) Biológia 10. évfolyam. Pauz Westerman Kiadó, Celdömölk
[10] Kriska Gy. (2004) Vízi gerinctelenek – Élővilág Könyvtár, Kossuth Kiadó, 112. o.
[11] Kriska Gy., Rigóczky Cs. (2004) Forrás Tantárgyfüggetlen Oktatási Programcsomag. Flaccus Kiadó, 50. o. + CD–ROM
[12] Zboray G., Kovács Zs., Kriska Gy., Molnár K., Pálfia Zs. (2005) Összehasonlító metszetanatómiai atlasz. Nemzeti Tankönyvkiadó, 302. o. + CD–ROM
[13] Kriska Gy. (2008) Édesvízi gerinctelen állatok – határozó. Nemzeti Tankönyvkiadó, 368. o. + CD–ROM
[14] Kriska Gy. (2008) Térhatású fényképezés és szemléltetés. Flaccus Kiadó, 103. o. + CD–ROM
[15] Kriska Gy. (2011) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 160. o. + DVD
[16] Kriska Gy. (2012) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 203. o. + DVD
[17] Kriska Gy., Lőw P. (2012) Biológia érettségire felkészítő. Állati szervezetek. Nemzeti Tankönyvkiadó, 222. o. + DVD
[18] Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 224. o. + DVD
[19] Kriska Gy., Gánóczy A. (2013) Bogárnézős vizsgálatok. Növényvilág. Természetismeret gyerekeknek. Flaccus Kiadó, 256. o.
[20] Kriska Gy., Karkus Zs. (2015) A biológia tanításának elmélete és gyakorlata. ELTE Eötvös Kiadó, 344. o. + digitális melléklet
[21] Horváth G., Farkas A., Kriska Gy. (2016) A poláros fény környezetoptikai és biológiai vonatkozásai. ELTE Eötvös Kiadó, 485. o.

Magyar nyelvű könyvfejezetek


[1] Bernáth B., Kriska Gy. (2003): Szövegmagyarázat a „Fénypolarizáció és polarizációlátás” című számítógépes oktatási segédanyaghoz. in Kriska Gy. (szerk.) Informatikai eszközök a biológia oktatásában – tanári kézikönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, 91–102
[2] Kriska Gy. (2003): A számítógép alkalmazása a biológia tanításában. in Kriska Gy. (szerk.) Informatikai eszközök a biológia oktatásában – tanári kézikönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, 33–37
[3] Kriska Gy. (2003): Erdei iskolai programok, iskolai terepgyakorlatok. in Kriska Gy. (szerk.) Informatikai eszközök a biológia oktatásában – tanári kézikönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, 39–76
[4] Kriska Gy., Magyar G. (2003): Elemi populációnövekedés modellezése. in Kriska Gy. (szerk.) Informatikai eszközök a biológia oktatásában – tanári kézikönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, 107–116
[5] Kriska Gy., Schelb T. (2003): Vírusok, baktériumok – Internetböngésző. in Kriska Gy. (szerk.) Informatikai eszközök a biológia oktatásában – tanári kézikönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, 139–149
[6] Csúzdi Cs., Dózsa–Farkas K., Kriska Gy. (2005): Gyűrűsférgek. in Ujhelyi P. (szerk.) Élővilág Enciklopédia – A Kárpát–medence állatai. Kossuth Kiadó, 56–58
[7] Csősz S., Kun A, Kriska Gy., Móczár L., Merkl O., Papp L., Peregovits L., Ronkay L., Rózsa L., Szél Gy., Sziráki Gy., Tóth S., Vojnits A. (2005): Rovarok II. in Ujhelyi P. (szerk.) Élővilág Enciklopédia – A Kárpát–medence állatai. Kossuth Kiadó, 94–148
[8] Fehér Z., Kriska Gy. (2005): Puhatestűek. in Ujhelyi P. (szerk.) Élővilág Enciklopédia – A Kárpát–medence állatai. Kossuth Kiadó, 51–55
[9] Gubányi A., Kriska Gy., Mészáros F., Rózsa L. (2005): Laposférgek. in Ujhelyi P. (szerk.) Élővilág Enciklopédia – A Kárpát–medence állatai. Kossuth Kiadó, 44–47
[10] Kriska Gy. (2005): A Világháló alkalmazásának lehetőségei a biológia tanításában és tanulásában. in Bodzsár É. (szerk.) Kézikönyv a biológia tanítás módszertanához. Trefort Kiadó, 181–195
[11] Kriska Gy. (2005): Rákok. in Ujhelyi P. (szerk.) Élővilág Enciklopédia – A Kárpát–medence állatai. Kossuth Kiadó, 76–79
[12] Kriska Gy., Merkl O., Nagy B., Rózsa L., Szerényi G., Vásárhelyi T. (2005): Rovarok I. in Ujhelyi P. (szerk.) Élővilág Enciklopédia – A Kárpát–medence állatai. Kossuth Kiadó, 80–93
[13] Kriska Gy. (2006): Forrás Tantárgyfüggetlen Oktatási Programcsomag bemutatása. in Koreczné K. A. (szerk.) Esélyteremtés az oktatási informatika eszközeivel – tanári kézikönyv a 12–14 éves korosztály oktatásához. Nemzeti Tankönyvkiadó,96–105
[14] Kriska Gy., Gánócy A., Horváth G. (2010). Környezeti sugár- és fényterhelés. A poláros fényszennyezés egy fajtája. in Szalkay Cs., Penksza K. (szerk.) Természetvédelmi, környezetvédelmi és tájökológiai terepi gyakorlatok. Műszaki Kiadó, 158–163
[15] Kriska Gy., Horváth G. (2010). Zoológiai vizsgálatok antropogén környezetben. in Szalkay Cs., Penksza K. (szerk.) Természetvédelmi, környezetvédelmi és tájökológiai praktikum. Műszaki Kiadó, 214–218
[16] Kriska Gy., Csányi B. (2010). Zoológiai vizsgálatok. Kisvízfolyások ökológiai állapotfelmérése. in Szalkay Cs., Penksza K. (szerk.) Természetvédelmi, környezetvédelmi és tájökológiai terepi gyakorlatok. Műszaki Kiadó, 147–149
[17] Kriska Gy. (2010). Kisvízfolyások ökológiai állapotfelmérése. in Szalkay Cs., Penksza K. (szerk.) Természetvédelmi, környezetvédelmi és tájökológiai praktikum. Műszaki Kiadó, 202–213
[18] Sinkovics Cs., Gál J., Bernáth B., Kriska Gy., Horváth G. (2012) Épületek poláros fényszennyezése és annak kiküszöbölése. In: Világítástechnikai Évkönyv 2012-2013: A fény és élettani hatásai. 146-156. oldal (szerkesztők: Barkóczi Gergely, Bolváry Gábor, Szabó Ferenc), Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikáért Társasága és Magyar Világítástechnikáért Alapítvány, Budapest, HU ISSN 1416-1079

0,5–2 oldalas magyar nyelvű könyvrészletek


[1] Kriska Gy.: Szivacsok, mohaállatok, csalánozók 42–43 in Ujhelyi P. (szerk.) (2005) Élővilág Enciklopédia – A Kárpát–medence állatai. Kossuth Kiadó, 528. o.
[2] Kriska Gy.: A búvárpók, 71 in Ujhelyi P. (szerk.) (2005) Élővilág Enciklopédia – A Kárpát–medence állatai. Kossuth Kiadó, 528. o.

Népszerűsítő cikkek


[1] Kriska Gy. (1990) Víz alatti építők. Élet és Tudomány, 26, 816–817
[2] Kriska Gy. (1990) A búvárpók. Élet és Tudomány, 33, 1040–1041
[3] Kriska Gy. (1990) Formatervezett kérészlárvák. Természet Búvár, XLV/6, 41
[4] Kriska Gy. (1991) Kétfejű örvényféreg. Élet és Tudomány, 2, 48–49
[5] Kriska Gy. (1991) Hegyi patakok utcaseprői. Természet Búvár, XLVI/1, 41
[6] Kriska Gy. (1991) Édesvízi kagylóropogtató. Élet és Tudomány, 29, 912–913
[7] Kriska Gy. (1991) Mikrovilág (A kétpolipos medúza). Természet Búvár, XLVI/5, 16–17
[8] Kriska Gy. (1992) Vízminőségjelző víziméh. Természet Búvár, XLVII/3, 45
[9] Kriska Gy. (1992) Ragadozó pióca. Természet Búvár, XLVII/4, 45
[10] Kriska Gy. (1992) A családszerető búvárpók. Természet Búvár, XLVII/5, 45
[11] Kriska Gy. (1992) A puhatestűek réme: a csiganadály. Élet és Tudomány, 22, 688–689
[12] Kriska Gy. (1993) Ízeltlábú automaták. Élet és Tudomány, 35, 1232–1234
[13] Kriska Gy. (1993) Ragadozó vízi vadászok. Természet Búvár, XLVIII/2, 44–45
[14] Kriska Gy. (1994) Édesvízi Varázskönyv. Élet és Tudomány, 23, 715–717
[15] Scheuer Zs., Kriska Gy., Liszi J. (1994) Zöld hidra. Élet és Tudomány 13, 406-407
[16] Scheuer Zs., Kriska Gy., Liszi J. (1994) Csiganadály. Élet és Tudomány 14, 438-439
[17] Scheuer Zs., Kriska Gy., Liszi J. (1994) Bolharák. Élet és Tudomány 15, 470-471
[18] Scheuer Zs., Kriska Gy., Liszi J. (1994) Vízi ugróvillás. Élet és Tudomány 16, 502-503
[19] Scheuer Zs., Kriska Gy., Liszi J. (1994) Keringőbogár. Élet és Tudomány 19, 598-599
[20] Scheuer Zs., Kriska Gy., Liszi J. (1994) Vízi fátyolka. Élet és Tudomány 20, 630-631
[21] Scheuer Zs., Kriska Gy., Liszi J. (1994) Víziskorpió. Élet és Tudomány 21, 662-663
[22] Kriska Gy. (1995) Rákkülönlegesség a Városligeti–tóból. Természet Búvár, 2, 39
[23] Kriska Gy. (1995) Csáprágós vadászok. Élet és Tudomány, 21, 651–653
[24] Kriska Gy. (1995) A fantomlárva láthatóvá tétele. Élet és Tudomány, 48, 1516–1518
[25] Kriska Gy., Andrikovics S., Rab O. (1996) Árva–e az árvaszúnyog? Élet és Tudomány, 24, 752–753
[26] Kriska Gy. (1996) Térhatású természet. Élet és Tudomány, 51–52, 1669–1672
[27] Kriska Gy. (1997) Álarcos útonállók a víz alatt. Élet és Tudomány, 23, 724–725
[28] Kriska Gy. (1997) Fényképek sztereomikroszkóppal. Élet és Tudomány, 25, 780–781
[29] Kriska Gy. (1997) Térhatású természet – Gombanézőben. Élet és Tudomány, 51–52, 1649
[30] Kriska Gy. (1997) Növények testszerveződése (térhatású képsorozat). Nodus Kiadó Veszprém, 1–20
[31] Kriska Gy. (1997) Virágok és virágzatok (térhatású képsorozat). Nodus Kiadó Veszprém, 1–20
[32] Kriska Gy. (1997) Rovarok testszerveződése (térhatású képsorozat). Nodus Kiadó Veszprém, 1–20
[33] Kriska Gy. (1997) Természetes életközösségek (térhatású képsorozat). Nodus Kiadó Veszprém, 1–20
[34] Kriska Gy. (1998) Vízilepkék. Természet Magazin, 5, 168
[35] Kriska Gy. (1998) A sárga árvacsalán. Élet és Tudomány, 40, 1278
[36] Kriska Gy. (1998). Papírhajó a csepptengeren. Élet és Tudomány, 51–52, 1640–1641
[37] Rab O., Kriska Gy., Horváth G., Andrikovics S. (1998) Kérészek az aszfaltúton. Élet és Tudomány 35, 1107-1109
[38] Szedenics G., Horváth, G., Kriska Gy. (1998) Rovarok a pakuratóban. Élet és Tudomány 2, 48-50
[39] Szedenics G., Horváth G., Kriska Gy. (1998) A pakurató madártemetője. Élet és Tudomány 8, 244–245
[40] Kriska Gy. (1999) Édesvízi csalánozók. Természet Magazin, 1999/1, 35
[41] Kriska Gy. (1999) Az épített környezet ára, Újpest és az M0–s. Élet és Tudomány 32, 1012–1014
[42] Kriska Gy. (1999) A homoktövis. Élet és Tudomány 32, 1022
[43] Kriska Gy. (1999) Párzás a nádlevélen. Élet és Tudomány 44, 1406
[44] Kriska Gy. (1999) Négyszínvirág. Élet és Tudomány 45, 1438
[45] Kriska Gy. (1999) Tíz lábon a víz alatt. Természet Magazin 7–8, 28
[46] Kriska Gy. (2000) Csíkbogár ebihalat zsákmányol. Élet és Tudomány 1, 30
[47] Kriska Gy. (2000) A Farkas erdő életközösségei – leporellók. Flaccus Kiadó
[48] Kriska Gy. (2001) Légnadrágos búvárharangok. Természet Búvár 56/2, 2–5
[49] Kriska Gy. (2001) "Zöld szigetek" Újpesten. A Farkaserdő életközösségei: fás társulások. Újpesti Helytörténeti Értesítő VIII/1–2, 22–23
[50] Kriska Gy. (2001) "Zöld szigetek" Újpesten. A Farkaserdő életközösségei: lápvilág. Újpesti Helytörténeti Értesítő VIII/3–4, 22–23
[51] Barta I., Kriska Gy. (2001). A fedőneve: ló. Vadon 6, 20–23
[52] Kriska Gy. (2002) "Zöld szigetek" Újpesten. A Farkaserdő életközösségei: homokpusztagyep. Újpesti Helytörténeti Értesítő IX/1, 20–21
[53] Kriska Gy. (2002) "Zöld szigetek" Újpesten. A homoktövis élőhelye. Újpesti Helytörténeti Értesítő IX/2, 20–21
[54] Kriska Gy. (2002) "Zöld szigetek" Újpesten. A Mogyoródi–patak. Újpesti Helytörténeti Értesítő IX/3, 20–21
[55] Kriska Gy. (2002) "Zöld szigetek" Újpesten. A Csömöri–patak. Újpesti Helytörténeti Értesítő IX/4, 21–22
[56] Kriska Gy. (2002) A vízpart repülő virágai. Magyar Horgász LVI/8, 40–41
[57] Kriska Gy. (2002) Balatoni vízpróba – Láthatatlan strandtársaink. Természet Búvár 57/4, 16–18
[58] Kriska Gy: Árulkodó rovarszemek. 16–17 in Ujhelyi P. (2002) Élőlények a mikroszkóp alatt. Élővilág, Kossuth Kiadó 29, 1–31
[59] Kriska Gy: Két őselem határán. 18–19 in Ujhelyi P. (2002) Élőlények a mikroszkóp alatt. Élővilág, Kossuth Kiadó 29, 1–31
[60] Kriska Gy: Szájszerv–fegyverek. 20–21 in Ujhelyi P. (2002) Élőlények a mikroszkóp alatt. Élővilág, Kossuth Kiadó 29, 1–31
[61] Kriska Gy. (2002) Mikroszkópos rovaranatómia. 22–25 in Ujhelyi P. (2002) Élőlények a mikroszkóp alatt. Élővilág, Kossuth Kiadó 29, 1–31
[62] Kriska Gy. (2002) Vízi gerinctelenek. Élővilág, Kossuth Kiadó 36, 1–31
[63] Kriska Gy. (2003) "Zöld szigetek" Újpesten. A Szilas–patak. Újpesti Helytörténeti Értesítő X/1, 20–21
[64] Kriska Gy. (2003) "Zöld szigetek" Újpesten. A rákospalotai turjános. Újpesti Helytörténeti Értesítő X/2, 24–25
[65] Kriska Gy. (2003) "Zöld szigetek" Újpesten. A Palotai–sziget. Újpesti Helytörténeti Értesítő X/3, 22–23
[66] Kriska Gy. (2003) "Zöld szigetek" Újpesten. A Dunakeszi–tőzegtavak. Újpesti Helytörténeti Értesítő X/4, 22–23
[67] György K., Kriska Gy., Bardóczyné Székely E. (2004) Dízelolaj a Morgó–patakban. Élet és Tudomány 30, 934–936
[68] Kriska Gy., Móga, J. (2004) A Berettyó szennyezett útja. Természet Búvár 2004/4, 30–32
[69] Kriska Gy. (2004) Áramló vizek. Süni Magazin 2004/2, 30–33
[70] Kriska Gy. (2004) Újpesti patakok az ezredfordulón. Újpesti Helytörténeti Értesítő XI/1, 23
[71] Kriska Gy. (2004) Tanösvény a természetes élőhelyeken. Újpesti Helytörténeti Értesítő XI/2, 21–22
[72] Kriska Gy. (2004) Virágcsodák a Farkas–erdőben. Újpesti Helytörténeti Értesítő XI/3, 23
[73] Kriska Gy. (2004) Az őszi erdő díszei a gombák. Újpesti Helytörténeti Értesítő XI/4, 21
[74] Csabai Z., Boda P., Bernáth B., Gál J., Kriska Gy., Horváth G. (2005) Vízreszállás reggel, délben, este. Élet és Tudomány 49, 1550–1551
[75] Horváth G., Csabai Z., Boda P., Bernáth B., Gál J., Kriska Gy. (2005) A vízirovarok "polarizációs napórája". Élet és Tudomány 16, 496–499
[76] Kriska Gy. (2005) Megpezsdült vizek. Újpesti Helytörténeti Értesítő XII/1, 21–22
[77] Kriska Gy. (2005) Özönfajok Újpesten, 1. rész. Újpesti Helytörténeti Értesítő XII/2, 26–27
[78] Kriska Gy. (2005) Özönfajok Újpesten, 2. rész. Újpesti Helytörténeti Értesítő XII/3, 23–24
[79] Kriska Gy. (2005) Tízlábú hódítók a Dunában. Újpesti Helytörténeti Értesítő XII/4, 24
[80] Kriska Gy. (2005) Az élőbevonat lakói. Magyar Horgász LIX/7, 76–77
[81] Kriska Gy. (2006) Tízlábú hódítók. Élet és Tudomány 12, 370­–371
[82] Kriska Gy., Malik P., Horváth G., Csabai Z., Boda P. (2006) Sarkított világ. A “legzöldebb” autó fehér és piszkos. Élet és Tudomány 61, 812–814
[83] Kriska Gy., Kiss T., Horváth G. (2006) “Kis kacsa fürdik, fekete tóban” – Továbbra is pusztít a pakura. Élet és Tudomány 61, 916–918
[84] Kriska Gy. (2006) A tiszavirág. Élet és Tudomány 61, 862
[85] Kriska Gy. (2006) Újpest és környékének természeti értékei a világhálón. Újpesti Helytörténeti Értesítő XIII/1, 24
[86] Kriska Gy. (2006) Veszélyben a Dunakeszi–tőzegtavak. Újpesti Helytörténeti Értesítő XIII/2, 23–24
[87] Kriska Gy. (2006) Rejtélyes rovarinvázió Újpesten. Újpesti Helytörténeti Értesítő XIII/3, 24
[88] Kriska Gy. (2006) Védekezés a csípőszúnyogok ellen I. Újpesti Helytörténeti Értesítő XIII/4, 23
[89] Bernáth B., Kriska Gy., Horváth G. (2007) Miért vonzódik egy gólya az autókhoz? Élet és Tudomány 36, 1123–1124
[90] Horváth G., Hegedűs R., Malik P., Bernáth B., Kriska Gy. (2007) Polarizációlátás és polarizációs ökológiai csapdák Természet Világa 138/11, 512–516
[91] Kriska Gy., Bernáth B., Horváth G. (2007) A tiszavirág rejtett polarotaxisa. Miként találnak vissza a folyóhoz? Élet és Tudomány 62, 880–883
[92] Kriska Gy. (2007) Interaktív feladatsor az újpesti virtuális tanösvényen. Újpesti Helytörténeti Értesítő XIV/1, 21–22
[93] Kriska Gy. (2007) Az újpesti vizekben való fürdőzés veszélyei. Újpesti Helytörténeti Értesítő XIV/2, 24–25
[94] Kriska Gy. (2007) Városi élővilág. Újpesti Helytörténeti Értesítő XIV/3, 24–25
[95] Kriska Gy. (2007) Emberi gyász, szitakötő végzet. Megtévesztett szitakötők a Megyeri temetőben. Újpesti Helytörténeti Értesítő XIV/4, 24–25
[96] Kriska Gy., Horváth G., Majer J., Szivák I., Horváth L. (2007) Poláros fénnyel a bögölyök ellen. Élet és Tudomány 49, 1549–1551
[97] Kriska Gy., Horváth G. (2008) Fényszennyező hidak a Dunán. Élet és Tudomány 20, 621–623
[98] Kriska Gy., Szivák I., Horváth G. (2008) Üvegpaloták mint ökológiai csapdák – Tegzesek tömegrajzása. Élet és Tudomány 29, 908–910
[99] Kriska Gy. (2008) Fényszennyezés – a környezetszennyezés új formája Budapesten. Újpesti Helytörténeti Értesítő XV/1, 23–24
[100] Kriska Gy. (2008) A Farkas–erdő virágkalendáriuma. Digitális adatbank a környezettudatos szemléletformálásért. Újpesti Helytörténeti Értesítő XV/2, 24–25
[101] Kriska Gy. (2008) A Farkas-erdő háromdimenziós élővilága. Újpesti Helytörténeti Értesítő XV/4, 22–23
[102] Malik P., Hegedüs R., Horváth G., Kriska Gy. (2008) Üvegpaloták mint ökológiai csapdák II. – Vonzó üvegfelületek? Élet és Tudomány 31, 980–982
[103] Malik P., Horváth G., Kriska Gy., Wildermuth H. (2008) Szitakötők a temetőkben: polarizáló sírkövek. Élet és Tudomány 44, 1385–1388
[104] Kriska Gy. (2009) Támad a láthatatlan ellenség. Újpesti Helytörténeti Értesítő XVI/1, 24–25
[105] Kriska Gy. (2009) Parasztudvar Káposztásmegyeren. Újpesti Helytörténeti Értesítő XVI/2, 23–24
[106] Kriska Gy. (2009) Az újpesti vizek őrei. Újpesti Helytörténeti Értesítő XVI/3, 23–24
[107] Kriska Gy. (2009) A „láthatatlan” láp látványos őszi díszruhában. Újpesti Helytörténeti Értesítő XVI/4, 23–24
[108] Kriska Gy. (2010) Civil összefogás egy tőzegláp megmentéséért. Újpesti Helytörténeti Értesítő XVII/1, 24-25
[109] Kriska Gy. (2010) Fordulat lápügyben. Újpesti Helytörténeti Értesítő XVII/2, 25
[110] Kriska Gy. (2010) Élőhelykezelés az újpesti Homoktövis Természetvédelmi Területen. Újpesti Helytörténeti Értesítő XVII/3, 23-24
[111] Kriska Gy. (2010) Súlyos természetkárosítás történt a Dunakeszi lápon! Újpesti Helytörténeti Értesítő XVII/4, 24
[112] Horváth G., Kriska Gy. (2010) A napelem evolúciós csapdája. IPM január, 106–110
[113] Kriska Gy., Szollát Gy. (2010) Láthatatlan láp. IPM január, 16–17
[114] Kriska Gy., Szollát Gy. (2010) Mentsük meg a dunakeszi lápot. Természet Búvár 2010/1, 34–35
[115] Egri Á., Horváth G., Kriska Gy., Farkas R., Akesson S. (2010) Miért csíkos a zebra? A poláros fényszennyezés csökkentésének trükkje. Természet Világa, 2010/11, 498-502
[116] Horváth G., Kriska Gy. (2010) A sírkövek és a zebrák is sokat segíthetnek: A bögölycsapdáktól a poláros fényszennyezés csökkentési módjáig. Napi Gazdaság 20. évfolyam, 242. (5322.) szám, 2010. december 14., Melléklet: Napi Innováció IV. oldal
[117] Kriska Gy. (2010) Számvetés lápügyben. Élet és Tudomány 15, 454–456 + címlap
[118] Kriska Gy., Sarkadi M. (2010) Konferencia a lápok érdekében. Mi történik Dunakeszin? Élet és Tudomány 21, 660
[119] Kriska Gy. (2010) Kérészsorsú életközösségek. Természet Búvár 65/5, 34–36
[120] Kriska Gy., Sarkadi M. (2011) Hol tart a dunakeszi láp ügye? Élet és Tudomány 3, 78-79
[121] Silberer V., Horváth G., Kriska Gy. (2011) Innovatív kutatók: Horváth Gábor és Kriska György – Silberer Vera interjúja. Természet Világa 142, 409–411
[122] Kriska Gy. (2011) A napelemek, mint ökológiai csapdák. Újpesti Helytörténeti Értesítő XVIII/1, 25
[123] Kriska Gy. (2011) Öntsünk tiszta vizet a Dunába! Újpesti Helytörténeti Értesítő XVIII/2, 24
[124] Kriska Gy. (2011) Öröklődő tévhitek. Újpesti Helytörténeti Értesítő XVIII/3, 25
[125] Kriska Gy. (2011) Egy újpesti kezdeményezés a természettudományos oktatás megújításáért. Újpesti Helytörténeti Értesítő XVIII/4, 25
[126] Kriska Gy. (2011) Az alkalmazkodás nyertesei, üvegtestű ragadozók. Természet Búvár 66/6, 38–39
[127] Blahó M., Egri Á., Báhidszki L., Kriska Gy., Hegedüs R., S. Akesson, Horváth G. (2012) A foltos kültakaró előnye. Természet Világa 143, 265-268
[128] Kriska Gy. (2012) Információs tábla avatása a Dunakeszi-tőzegtavaknál. Újpesti Helytörténeti Értesítő XIX/1, 24-25
[129] Kriska Gy. (2012) „Szén-dioxid lábnyomok" Újpesten. Újpesti Helytörténeti Értesítő XIX/2, 24-25
[130] Kriska Gy. (2012) Örökös Ökoiskolák Újpesten. Újpesti Helytörténeti Értesítő XIX/3, 24-25
[131] Kriska Gy. (2012) Újra virágzik a Duna. Újpesti Helytörténeti Értesítő XIX/4, 24-25
[132] Kriska Gy., Horváth G. (2012) Nappali fénycsapda – A fekete sírkövektől a zebrák csíkozásáig. Természet Búvár 67(5), 32-34
[133] Kriska Gy., Horváth G. (2013) Fénysorompó segíthet a védelemben – Újra virágzott a Duna. Természet Búvár 5, 32-34
[134] Kriska Gy. (2013) Rügyfakadás az újpesti kertekben és parkokban. Újpesti Helytörténeti Értesítő XX/1, 24-25
[135] Kriska Gy. (2013) Praktikák az Újpesti Élet-képek fotópályázatra: makrofotózás. Újpesti Helytörténeti Értesítő XX/2, 24-25
[136] Kriska Gy. (2013) Praktikák az Újpesti Élet-képek fotópályázatra: térhatású fényképezés. Újpesti Helytörténeti Értesítő XX/3, 24-25
[137] Kriska Gy. (2013) Árvízvédelem az újpesti Duna part túloldalán. Akadémiai állásfoglalás a Római-parti árvízvédelmi mű továbbtervezéséről. Újpesti Helytörténeti Értesítő XX/4, 24-25
[138] Potyó I., Horváth G., Kriska Gy. (2014) A Duna virágai: egy téli álom vége. Élet és Tudomány 69, 364-365
[139] Horváth G., Egri Á., Herczeg T., Antoni Gy., Majer J., Kriska Gy. (2014) Polarizációs bögölycsapdák. II. rész: Folyadékcsapda. Természet Világa 145 (4), 169-171
[140] Kriska Gy. (2014) Miért pusztul az újpesti Farkas-erdő? 1. rész. Újpesti Helytörténeti Értesítő XXI/1, 23-25
[141] Kriska Gy. (2014) Miért pusztul az újpesti Farkas-erdő? 2. rész. Újpesti Helytörténeti Értesítő XXI/2, 23-25
[142] Farkas A., Kriska Gy., Herczeg T., Horváth G. (2015) Navigáció égre néző vikingekkel 2. rész: Jég és föld között. Élet és Tudomány 70 (15), 464-466
[143] Farkas A., Egri Á., Horváth G., Kriska Gy. (2016) Dunavirág-kutatás: Életmentő fénycsapdák. Élet és Tudomány 71(34), 1074-1076

Film, CD–ROM


[1] Vizek és vízpartok élővilága I. (70 perc) 1997 - ELTE Videostúdió
[2] Vizek és vízpartok élővilága II. (70 perc) 1999 - ELTE Videostúdió
[3] Kriska Gy. (2001) Újpest és környékének természeti értékei. (60 perc). Óceán TV
[4] Kriska Gy. (2002) Észak–Pest természeti értékei. Flaccus Kiadó (multimédiás CD–ROM)
[5] Kriska Gy. (2002) Biológiai vízminősítés – BISEL I. Green Pannónia Alapítvány (multimédiás CD–ROM)
[6] Kriska Gy. (2003) Biológiai vízminősítés – BISEL II. Green Pannónia Alapítvány (multimédiás CD–ROM)
[7] Kriska Gy. (2003) Az édesvizek gerinctelen állatai. Kossuth Kiadó (multimédiás CD–ROM)
[8] Mátrai G., Katona K. (2004) Mikroszövettani határozókulcs növényevők táplálékvizsgálatához. CD-ROM, programozó: Kriska Gy.
[9] Kriska Gy. (2006) Egészségnevelés. ELTE PPK (multimédiás CD–ROM)
[10] Kriska Gy. (szerk.) (2008) Interaktív gombaismeret. Flaccus Kiadó (multimédiás CD–ROM) - Jakucs E. (2008) Gombaszakértői praktikum. Flaccus Kiadó digitális melléklete
[11] Kriska Gy., Magyar László (2013) Gerinctelen gengszterek (22 perc), 3D film
[12] A hét vadász. (26 perc) 2015 – Kriska György és az ELTE Videostúdió filmje
https://www.youtube.com/watch?v=CZb6HnpzQ00

Szabadalmak


[1] Horváth G, Kriska Gy
Rovarcsapda, különösen bögölycsapda
NSZO: A01M 1/00, A01M 1/02, A01M 1/04
Lajstromszám: P0700104/4
Ügyszám: P0700104
Benyújtás helye: Magyarország
[2] Horváth G, Kriska Gy
Mintázat polarizált fényt visszaverő felülettel rendelkező tárgyhoz, ilyen mintázattal ellátott tárgy és eljárás poláros fényszennyezés csökkentésére. PATTERN FOR AN OBJECT WITH SURFACE REFLECTING POLARIZED LIGHT, OBJECT WITH THIS PATTERN AND METHOD FOR REDUCING POLLUTION OF POLARIZED LIGHT
NSZO: A01M 29/00, B08B 17/00, G02B 1/08, G02B 5/30
Lajstromszám: P0900094 /3
Ügyszám: P0900094
Benyújtás helye: Magyarország
[3] Horváth László, Horváth Gábor, Barta András, Kriska György
Rovarölő szerkezet: napelemes rovarcsapda, különösen bögölycsapda, elektromotorral hajtott forgódrótos fogómechanizmussal
Lajstromszám: U1100276
Benyújtás helye: Magyarország
[4] Horváth L, Horváth G, Barta A, Kriska Gy
Rovarölő szerkezet. INSECTICIDE DEVICE
NSZO: A01M 1/00
Lajstromszám: 4155
Ügyszám: U1100276/8
Benyújtás helye: Magyarország

 

Előadások, tanár-továbbképzések:


[1] Kriska Gy. - Andrikovics S. (1996): A Potamophylax nigricornis életciklusa és lakócsőépítési stratégiája. - előadás a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályában
[2] Kriska Gy. - Andrikovics S. (1997): Kérész és árvaszúnyog együttélése. - előadás a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályában
[3] Kriska György (1997): Vizek és vízpartok. A video és a makrofelvételek szerepe a környezeti nevelésben. - Kétéltű és Hüllő Napok a Treffort Gimnáziumban
[4] Kriska György (1997):Vizek és vízpartok élővilága - Tanártovábbképzés az    Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ felkérése alapján közép- és általános          iskolai szaktanárok részére. 12 óra
[5] Kriska György (1997): Környezeti nevelés, Újpest természetes életközösségei - Továbbképzés az Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ felkérése alapján óvódapedagógusok részére. 12 óra
[17] Nagy B. - Kriska Gy. - Lovas B. (1997): A hangyásztücsök és mozgásetológiája. - előadás a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályában
[6] Kriska György (1998): Környezeti nevelés, Újpest természetes életközösségei - Továbbképzés az Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ felkérése alapján közép- és általános iskolai szaktanárok részére. 8 óra
[7] Kriska György (1998): Környezeti nevelés, Észak-Pest természeti értékei Továbbképzés a Homoktövis Környezetvédelmi Oktató Központ felkérése alapján közép- és általános iskolai szaktanárok részére. 14 óra
[8] Kriska György (1998): Vizek és vízpartok élete I. - Egy oktatófilm részleteinek bemutatása - előadás a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályában
[9] Kriska György (1998): Vizek és vízpartok élővilága. - Kétéltű és Hüllő Napok a Treffort Gimnáziumban
[10] Kriska Gy. - dr. Horváth G. - dr. Andrikovics S. (1998): A kérészek vízdetektálási viselkedése. - előadás a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályában
[11] Kriska Gy. - dr. Horváth G. - dr. Andrikovics S. (1998): Optikai csapdák a rovarok vizuális környezetében. - előadás a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályában
[12] Kriska György (1999): Környezeti nevelés, Újpest természetes életközösségei - Továbbképzés az Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ felkérése alapján. 6 óra
[13] Kriska György (2000): Környezeti nevelés, Újpest természetes életközösségei - Továbbképzés az Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ felkérése alapján. 6 óra
[14] Kriska György (2000): Tájékoztató előadás Újpest természetes életközösségeiről a Káposztásmegyeri részönkormányzat részére.
[15] Kriska György (2000): Természeti tanösvények a Farkas erdőben. Terepbemutató önkormányzati tisztségviselők számára.
[16] Kriska György (2000): Vizek és vízpartok életközösségei - Továbbképzés a Biológiai Társaság felkérése alapján. 6 óra
[16] Kriska György (2009) Poláros fényszennyezés: az ökológiai fényszennyezés egy új fajtája. Plenáris előadás. Kolozsvári Biológus Napok április 4., 10:30-11:00
[18] Kriska, Gy. (2013) Rejtett dimenziók a természetben - különleges térhatású képek bemutatása szakmai előadás keretében. Újpesti Kulturális Központ, 2013. 02. 23.
[19] Kriska, Gy. (2013) A gyakorlatközpontú biológia oktatás korszerű eszközrendszere. Szakmai műhelykonferencia. Előadások a természettudományos tárgyak módszertanairól, Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd, 2013. 02. 26.
[20] Kriska Gy. (2013) Az édesvizek gerinctelen állatai. Karinthy Frigyes Általános Iskola, Budapest, 2013. 03. 01.
[21] Kriska Gy. (2013) Az édesvizek és védelmük. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, Győr, 2013. 03. 21.
[22] Kriska Gy. (2013) Térhatású szemléltetés és megjelenítés. Németh László Gimnázium, Budapest, 2013. 04. 17.
[23] Kriska, Gy. (2013) A gyakorlatközpontú biológia oktatás korszerű eszközrendszere a középiskolában. Szent László Gimnázium, Budapest, 2013. 06. 24.
[24] Kriska Gy. (2013) Bogárnézős vizsgálatok alkalmazása a tantermi és terepi foglalkozások során. Általános iskolai biológiatanárok szaktárgyi továbbképzése. Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet. 2013. 10. 09.
[25] Kriska Gy. (2013) Térhatású (3D-s) szemléltetés és megjelenítés. Hozzuk közelebb a természetet! Trükkök, filmezési és fényképezési technikák. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az InfoPark Alapítvány ismeretterjesztő rendezvénye középiskolások számára, Szigetmonostor, 2013. 11. 30.
[26] Kriska Gy. (2013) Gerinctelen gengszterek (Édesvízi gerinctelen állatok bemutatása akváriumban). Hozzuk közelebb a természetet! Trükkök, filmezési és fényképezési technikák. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az InfoPark Alapítvány ismeretterjesztő rendezvénye középiskolások számára, Szigetmonostor, 2013. 11. 30.
[27] Kriska Gy. (2013) Hagyományos és különleges képi megjelenítések a tudományos eredmények közvetítésében. ELTE TTK Komunikációelmélet, meghívott előadás, 2013. 12. 04.
[28] Kriska Gy. (2013) A korszerű biológia oktatás eszközei. Egy Öveges labor létrehozásához kapcsolódó tananyagfejlesztői, szaklektori és munkacsoport vezetői tapasztalatok. Lóczy Lajos Gimnázium, Balatonfüred, 2013. 12. 21.
[29] Kriska Gy. (2013) E-learning eszközök alkalmazási lehetőségei a biológia oktatásában. Tudásellenőrző Flash animációk készítése. ELTE TTK Biológiai Intézet, 2013.06.04.-2013.06.14. (18 óra)
[30] Kriska Gy. (2014) Az Öveges labor működtetése a korszerű biológiaoktatás eszközeivel.
Arany János Gimnázium, Budapest, 2014. 02. 13., 14:00-15:30
[31] Kriska Gy. (2014) Korszerű biológiai vizsgálatok az Öveges laborban. Arany János Gimnázium, Budapest, 2014. 02. 13., 15:45-17:15
[32] Kriska Gy. (2014) Gerinctelen gengszterek – bepillantás az édesvízi makrogerinctelenek
világába. Batthyány Kázmér Gimnázium, Szigetszentmiklós, 2014. 02. 25.
[33] Kriska György, Egri Ádám, Farkas Alexandra (2014) A dunavirág rajzása. Merre tart Európa kék szalagja, a Duna? Kutatóhely tárt kapukkal rendezvénysorozat. Magyar Tudományos Akadémia, Duna-kutató Intézet, Budapest, 2014. 11. 18.
[34] Egri Á., Horváth G., Kriska Gy. (2015) Csapdákkal és zebracsíkokkal a vízben fejlődő bögölyök ellen. Víz a Földön, víz a Marson - Víz világnapi rendezvény, 2015. március 20., Magyarság Háza, Budapest
[35] Egri Á., Farkas A., Kriska Gy. (2015) A fény rejtett tulajdonságai ősi ízeltlábúak szemével. A Duna láthatatlan titkai. Gerinctelen gengszterektől a táplálékhálózatokig. Kutatóhelyek tárt kapukkal. Magyar Tudományos Akadémia, Duna-kutató Intézet, Budapest, 2015. november 24.
[36] Farkas A., Kriska Gy. (2015) Poláros fényszennyezés. ELTEfeszt, Budapest, 2015. október 2.
[37] Farkas A., Száz D., Horváth G., Kriska Gy. (2015) Kivilágított hidak mint a dunavirág kérészek ökológiai csapdái. Víz a Földön, víz a Marson - Víz világnapi rendezvény, 2015. március 20., Magyarság Háza, Budapest
[38] Kriska Gy. (2015) Horror a vizekben. Az édesvizek különleges életmódú gerinctelen állatai. Víz a Földön, víz a Marson - Víz világnapi rendezvény, 2015. március 20., Magyarság Háza, Budapest
[39] Kriska Gy. (2015) Édesvízi gerinctelen állatok vizsgálata. Foglalkozás tartása a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium Öveges laborjában. 2015. október 6.
[40] Kriska Gy. (2015) Növényszövettani vizsgálatok. Foglalkozás tartása a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium Öveges laborjában. 2015. október 20.
[41] Kriska Gy. (2015) A poláros fényszennyezés hatása vízirovarokra. (Meghívott előadás). Magyar Rovartani Társaság 829. előadóülése: A rovarok és a fény kapcsolata a fény nemzetközi éve alkalmából. Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Budapest, 2015. május 15., 17:40-18:00
[42] Kriska Gy. (2015) Mentortanár előképző: munka a biológia laboratóriumban és a terepen. ELTE TTK Biológiai Intézet, 2015.04.10.-2015.05.28. (30 óra)
[43] Kriska Gy. (2016) A gyakorlati képzés megalapozása a tanárképzésben. A biológia laboratóriumi- és terepmunka korszerű eszközrendszere. ELTE TTK Biológiai Intézet, 2016.04.15., 16:00-18:00

TV szereplések:


[1] Természet-barát - Óceán Kábel TV önálló rovat 1991
[2] A középhegységi hegyipatakok élővilága télen. - TV1 Repeta, Kölcsönkapott Föld    c. műsora 1997
[3] A vízipók valóban csodapók - TV1  Kölcsönkapott Föld c. műsora 1997
[4] Vízalatti építőművészek - TV1  Kölcsönkapott Föld c. műsora 1998
[5] Édesvízi csalánozók - TV1  Kölcsönkapott Föld c. műsora 1998
[6] A víziskorpió és a botpoloska - TV1  Kölcsönkapott Föld c. műsora 1998
[7] Az újpesti homoktövis - TV1 Zöldposta c. műsora 1998
[8] Pakurató - Duna TV 1998
[9] A magyar tudomány nemzetközileg elismert kutatásai - TV1 Delta 2000 c.     műsora 1998
[10] Dunakeszi-tőzegtavak - TV1 Új Reflektor Magazin c. műsora 1999
[11] Vizek és vízpartok élővilága II. (70 perc) 1999 - ELTE Videostúdió
A filmet a Művelődési Minisztérium és a Hundidac szövetség aranyéremmel tüntette ki az 1999 évi Hungarodidact taneszközvásáron.
[12] Tanösvény a Farkas erdőben - Óceán TV 2000
[13] Környezeti nevelés Káposztásmegyeren - M1 Déli Hiradó 2000
[14] Vízi világ a Farkas erdő mellett - M1 Zöld kalap 2000
[15] Dunakeszi láp. Duna Tv, Talpalatnyi zöld, 2009. 11. 28.
[16] Dunakeszi láp. MTV Ma reggel, 2010. 01. 12.
[17] Láp-lelet. Dunakeszi láp. RTL Klub, Fókusz, 2010. 02. 10.
[18] Stúdióbeszélgetés a Víz Világnapja alkalmából. Újpest Tv, 2013. 03. 22.
[19] Stúdióbeszélgetés a Föld Napja alkalmából. Újpest Tv, 2013. 04. 19.
[20] Dunavirág rajzás. ATV, 2013. 08. 27.
[21] Dunavirág rajzás. M1 Híradó, 2013. 08. 27.
[22] Dunavirág rajzás. Hír Tv, 2013. 09. 02.
[23] Dunavirág rajzás. M1 Hiradó Plusz, 2013. 09. 03.
[24] Stúdióbeszélgetés a dunavirág rajzásról. Zuglói Tv, 2013. 09. 04
[25] Stúdióbeszélgetés a Mestertanár Aranyérem és az angol nyelvű édesvízi gerinctelen határozó megjelenése alkalmából. Újpest Tv, 2014. 01. 22.
[26] Helyi érték - Természetbarát: Újpest vizes élőhelyei, a szitakötő. Újpest Tv, 2015. márc. 16. https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/151482f133beef39
[27] Helyi érték - Természetbarát: A vízi poloskák. Újpest Tv, 2015. ápr. 3.
https://www.youtube.com/watch?v=CwcTvde9ems
[28] Helyi érték-Természetbarát: Milyen színű egy környezetbarát autó? Újpest Tv, 2015. ápr. 13. https://www.youtube.com/watch?v=eMxO3Rth1Eo
[29] Helyi érték - Természetbarát: Föld Napja a Rex Állatszigeten. "Üvegpaloták" mint ökológiai csapdák. Újpest Tv, 2015. ápr. 27. https://www.youtube.com/watch?v=6WgSx2kqTho
[30] Helyi érték - Természetbarát: a Duna virágzása. Újpest Tv, 2015. máj. 11.
https://www.youtube.com/watch?v=88B64PM5rjo
[31] Helyi érték - Természetbarát: a 7 vadász, filmbemutató. Újpest Tv, 2015. aug. 28.
https://www.youtube.com/watch?v=8zgGU9i8NR8&feature=youtu.be
[32] Helyi érték - Természetbarát: új angol nyelvű anatómia és szövettani könyv megjelenése. Újpest Tv, 2016. jún. 03.
https://www.youtube.com/watch?v=tESzf_PAAv8

Rádió szereplések:


[1] Dunavirág rajzás. Katolikus Rádió, 2013. 08. 24.
[2] Dunavirág rajzás. Lánchíd Rádió, 2013. 08. 30.
[3] Dunavirág rajzás. Inforádió, 2013. 09. 02.
[4] Dunavirág rajzás. Paksi Rádió, 2013. 09. 03.
[5] Dunavirág rajzás. HEURÉKA - a tudomány percei. Katolikus Rádió, 2013. 09. 04.
[6] Dunavirág rajzás. Klubrádió, 2013. 09. 04.

Egyéb

Megjelenés a Nature-ben és a Science-ben
NATURE
Ádám EGRI, Ákos HORVÁTH, György KRISKA, Gábor HORVÁTH (2010) Optics of sunlit water drops on leaves: Conditions under which sunburn is possible. New Phytologist 185: 979-987 + cover picture
Reviewed in:
Nature Photonics - volume 4, number 3, page 128 (1 March 2010) Research Highlights - Environmental Optics: Sunburn myth dispelled
--------------------
Gábor HORVÁTH, Miklós BLAHÓ, György KRISKA, Ramón HEGEDÜS, Balázs GERICS, Róbert FARKAS, Susanne AKESSON (2010) An unexpected advantage of whiteness in horses: The most horsefly-proof horse has a depolarizing white coat. Proceedings of the Royal Society B 277: 1643-1650
Reviewed in:
Nature - volume 463, number 7283, page 852 (18 February 2010) Research Highlights - Ecology: Why horses wear white
--------------------
György KRISKA, Gábor HORVÁTH, Sándor ANDRIKOVICS (1998) Why do mayflies lay their eggs en masse on dry asphalt roads? Water-imitating polarized light reflected from asphalt attracts Ephemeroptera. Journal of Experimental Biology 201: 2273-2286
Reviewed in:
Nature - volume 394, page 425 (30 July 1998) by Alison Mitchell: News and Views - Ecology: Polarized flight.
--------------------
SCIENCE
Ádám EGRI, Miklós BLAHÓ, György KRISKA, Róbert FARKAS, Mónika GYURKOVSZKY, Susanne AKESSON, Gábor HORVÁTH (2012) Polarotactic tabanids find striped patterns with brightness and/or polarization modulation least attractive: an advantage of zebra stripes. Journal of Experimental Biology 215 (5): 736-745 + electronic supplement
Reviewed in:
Science - Jane J. Lee: Mystery of zebra's stripes finally solved?
http://news.sciencemag.org/2012/02/mystery-zebras-stripes-finally-solved(link is external)
--------------------
Gábor HORVÁTH, György KRISKA, Péter MALIK, Bruce ROBERTSON (2009) Polarized light pollution: a new kind of ecological photopollution. Frontiers in Ecology and the Environment 7: 317-325
Reviewed in:
Science - 7 January 2009 - Phil Berardelli: When a building is like a pond
http://sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2009/107/2(link is external)
Science Podcast - Transcript 9 January 2009
http://podcasts.aaas.org/science_podcast/SciencePodcast_090109.mp3(link is external)
--------------------
Kriska, G.; Csabai, Z.; Boda, P.; Malik P.; Horváth, G. (2006) Why do red and dark-coloured cars lure aquatic insects? The attraction of water insects to car paintwork explained by reflection-polarization signals. Proceedings of the Royal Society B 273: 1667-1671
Reviewed in:
Science - volume 313, number 5783, issue 7, page 25 (July 2006) Random Samples: Great moments in entomology.

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
édesvízi gerinctelenek, vizuális ökológia, polarizáció látás, ökológiai csapdák
Projektek - MTA ÖK témavezető:
Projektek - résztvevő:
Válogatott publikációk: 

2015

Száz, D., Horváth, G., Barta, A., Robertson, B. A., Farkas, A., Egri, Á., Tarjányi, N., Rácz, G., Kriska, Gy. (2015): Lamp-lit bridges as dual light-traps for the night-swarming mayfly, Ephoron virgo: Interaction of polarized and unpolarized light pollution.(link is external) PLoS ONE 01/2015; 10(3):e0121194.Tovább ››

2014

Blahó M., Herczeg T., Kriska Gy., Egri Á., Száz D., Farkas A., Tarjányi N., Czinke L., Barta A., Horváth G. (2014): Unexpected attraction of polarotactic water-leaving insects to matt black car surfaces: mattness of paintwork cannot eliminate the polarized light pollution of black cars.(link is external) Public Library of Science ONE (PLoS ONE) 9 (7): e103339 + electronic supplement Tovább ››
Herczeg T., Blahó M., Száz D., Kriska Gy., Gyurkovszky M., Farkas R., Horváth G. (2014): Seasonality and daily activity of male and female tabanid flies monitored in a Hungarian hill-country pasture by new polarization traps and traditional canopy traps.(link is external) Parasitology Research 113 (11): pp. 4251-4260. Tovább ››

2013

Bernáth B., Blahó M., Egri Á, Barta A., Kriska G., Horváth G. (2013): Orientation with a Viking sun-compass, a shadow-stick, and two calcite sunstones under various weather conditions(link is external) Applied Optics 52: pp. 6185-6194 Tovább ››
Egri Á., Blahó M., Száz D., Barta A., Kriska G., Antoni G., Horváth G. (2013): A new tabanid trap applying a modified concept of the old flypaper: Linearly polarizing sticky black surfaces as an effective tool to catch polarotactic horseflies(link is external) International Journal for Parasitology 43: pp. 555-563 Tovább ››
Egri Á., Blahó M., Száz D., Kriska G., Majer J., Herczeg T., Gyurkovszky M., Farkas R., Horváth G. (2013): A horizontally polarizing liquid trap enhances the tabanid-capturing efficiency of the classic canopy trap(link is external) Bulletin of Entomological Research 103: pp. 665-674 Tovább ››
Kriska Gy. (2013): Freshwater Invertebrates in Central Europe - A Field Guide(link is external) Springer–Verlag, Wien – Heidelberg – New York – Dordrecht – London (ISBN 978-3-7091-1546-6), p. 411 Tovább ››

2012

Blahó M, Egri Á, Báhidszki L, Kriska Gy, Hegedüs R, Akesson S, Horváth G (2012): Spottier targets are less attractive to tabanid flies: on the tabanid-repellency of spotty fur patterns.(link is external) Public Library of Science ONE (PLoS ONE) 7(8): pp. e41138. + supporting information Tovább ››
Blahó M, Egri Á, Hegedüs R, Jósvai J, Tóth M, Kertész K, Bíró L P, Kriska Gy, Horváth G. (2012): No evidence for behavioral responses to circularly polarized light in four scarab beetle species with circularly polarizing exocuticle. Physiology and Behavior 105: pp. 1067-1075. Tovább ››
Egri Á, Blahó M, Kriska Gy, Farkas R, Gyurkovszky M, Akesson S, Horváth G. (2012): Polarotactic tabanids find striped patterns with brightness and/or polarization modulation least attractive: An advantage of zebra stripes. Journal of Experimental Biology 215: 736-745. + electronic supplementTovább ››
Egri Á, Blahó M, Sándor A, Kriska Gy, Gyurkovszky M, Farkas R, Horváth G. (2012): New kind of polarotaxis governed by degree of polarization: attraction of tabanid flies to differently polarizing host animals and water surfaces. Naturwissenschaften 99: pp. 407-416. Tovább ››
Horváth G, Farkas E, Boncz I, Blahó M, Kriska, G. (2012): Were cavemen better at representing realism of walking quadrupeds than modern artists? Erroneous walking illustrations in the fine arts from prehistory to today. Public Library of Science ONE (PLoS ONE) 7(12): pp. e49786. doi:10.1371/journal.pone.0049786 + supporting information Tovább ››

2011

Horváth G, Móra A, Bernáth B, Kriska Gy. (2011): Polarotaxis in non-biting midges: female chironomids are attracted to horizontally polarized light.(link is external) Physiology and Behavior 104: pp. 1010-1015. + cover picture Tovább ››
Málnás K, Polyák L, Prill É, Hegedüs R, Kriska Gy, Dévai Gy, Horváth G, Lengyel Sz. (2011): Bridges as optical barriers and population disruptors for the mayfly Palingenia longicauda: an overlooked threat to freshwater biodiversity? Journal of Insect Conservation 15: pp. 823-832. Tovább ››

2010

Egri Á, Horváth Á, Kriska Gy, Horváth G. (2010): Optics of sunlit water drops on leaves: conditions under which sunburn is possible. New Phytologist 185: pp. 979–987. + cover picture Tovább ››
Horváth G, Blahó M, Egri Á, Kriska Gy, Seres I, Robertson B. (2010): Reducing the maladaptive attractiveness of solar panels to polarotactic insects. (link is external)Conservation Biology 24: pp. 1644-1653. + electronic supplement Tovább ››
Horváth G, Blahó M, Kriska Gy, Hegedüs R, Gerics B, Farkas R, Susanne A. (2010): An unexpected advantage of whiteness in horses: The most horsefly–proof horse has a depolarizing white coat.(link is external)Proceedings B of the Royal Society 277: pp. 1643-1650. Tovább ››
Molnár Á, Hegedüs R, Kriska Gy, Horváth G. (2010): Effect of cattail (Typha spp.) mowing on water beetle assemblages: changes of environmental factors and the aerial colonization of aquatic habitats. Journal of Insect Conservation 15: pp. 389-399. Tovább ››
Robertson B, Kriska Gy, Horváth V, Horváth G. (2010): Glass building as bird feeders: urban birds exploit insects trapped by polarized light pollution. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 56(3): pp. 283-293. Tovább ››

2009

Horváth G, Csapó A, Nyeste A, Gerics B, Csorba G, Kriska Gy. (2009): Erroneous quadruped walking depictions in natural history museums. Current Biology 19(2): pp. 61–62. Tovább ››
Horváth G, Kriska Gy, Malik P, Robertson B. (2009): Polarized Light Pollution: A New Kind of Ecological Photopollution. (link is external)Frontiers in Ecology and the Environment 7(6): pp. 317–325. Tovább ››
Kriska Gy, Bernáth B, Farkas R, Horváth G. (2009): Degrees of polarization of reflected light eliciting polarotaxis in dragonflies (Odonata), mayflies (Ephemeroptera) and tabanid flies (Tabanidae).Journal of Insects Physiology 55: pp. 1167–1173. Tovább ››

2008

Bernáth B, Kriska Gy, Suhai B, Horváth G. (2008): Insectivorous birds as insect indicators on plastic sheets attracting polarotactic aquatic insects. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 54(1): pp. 145–155. Tovább ››
Horváth G, Majer J, Horváth L, Szivák I, Kriska Gy. (2008): Ventral polarization vision in tabanids: horseflies and deerflies (Diptera: Tabanidae) are attracted to horizontally polarized light.Naturwissenschaften 95: pp. 1093–1100. Tovább ››
Kriska Gy, Barta A, Suhai B, Bernáth B, Horváth G. (2008): Do brown pelicans mistake asphalt roads for water in deserts? Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 54(1): pp. 157–165.Tovább ››
Malik P, Hegedüs R, Kriska Gy, Horváth G. (2008): Imaging polarimetry of glass buildings: why do verticalglass surfaces attract polarotactic insects? Applied Optics 47(24): pp. 4361–4374. + cover picture Tovább ››
Sipöcz B, Hegedüs R, Kriska Gy, Horváth G. (2008): Spatiotemporal change of sky polarization during the total solar eclipse on 29 March 2006 in Turkey: polarization patterns of the eclipse sky observed by full–sky imaging polarimetry. Applied Optics 47(34): pp. 1–10. Tovább ››

2007

Horváth G, Malik P, Kriska Gy, Wildermuth H. (2007): Ecological traps for dragonflies in a cemetery: attraction of Sympetrum species (Odonata: Libellulidae) by horizontally polarizing black gravestones. Freshwater Biology 52: pp. 1700–1709. Tovább ››
Kriska Gy, Bernáth B, Horváth G. (2007): Polarotaxis in a mayfly that needs not search for water: polarotactic water detection in Palingenia longicauda (Ephemeroptera). Naturwissenschaften 94: pp. 148–154. Tovább ››

2006

Csabai Z, Boda P, Bernáth B, Kriska Gy, Horváth G. (2006): A ‘polarisation sun–dial’ dictates the optimal time of day for dispersal by flying aquatic insects. (link is external)Freshwater Biology 51: pp. 1341–1350. Tovább ››
Kriska Gy, Csabai Z, Boda P, Malik P, Horváth G. (2006): Why do red and dark–coloured cars lure aquatic insects? The attraction of water insects to car paintwork explained by reflection–polarization signals. Proceedings B of the Royal Society 273: pp. 1667–1671. Tovább ››
Kriska Gy, Malik P, Csabai Z, Horváth G. (2006): Why do highly polarizing black burnt–up stubble–fields not attract aquatic insects? An exception proving the rule. Vision Research 46: pp. 4382–4386. Tovább ››

2001

Mizera F, Bernáth B, Kriska Gy, Horváth G. (2001): Stereo Videopolarimetry: Measuring and Visualizing Polarization Patterns in Three Dimensions. Journal of Imaging Science and Technology 45(4): pp. 393–399 Tovább ››

1998

Kriska Gy, Horváth G, Andrikovics S (1998): Why do mayflies lay their eggs en masse on dry asphalt roads? Water–imitating polarized light reflected from asphalt attracts Ephemeroptera. Journal of Experimental Biology 200: 2273–2286. Tovább ››
MTMT munkásság (összes publikáció): Magyar Tudományos Művek Tára