Skip navigation

A dunakeszi láp megmentése a civil összefogás győzelme - szerkesztette: Kriska György és Sarkadi Márton

A dunakeszi láp április végén (Fotó: Kriska György)

A dunakeszi lápot Pest északi határában találjuk Dunakeszi-alsó szomszédságában. Korábban a Gödöllői-dombság peremvidékétől egészen a Duna vonaláig húzódott az a buckákkal tarkított összefüggő homokvidék, amelyet mocsaras, lápos területek, üde rétek, lassúfolyású síkvidéki patakok és az ezeket övező galériaerdők színesítettek. A „Rákosok” néven ismert vidék eredeti természetes életközösségeit a buckákon homoki gyepek, míg a buckaközi vizes mélyedésekben buja növényzetű mocsarak és lápok adták.

Természetvédelmi szempontból a területet a 90-es évek elején fedezték fel a botanikusok és ekkor még megvolt a lehetősége annak, hogy a Káposztásmegyerhez tartozó lápvilág, a vízmű környéki homokbuckák és a dunakeszi Székes-dűlő környéki lápfoltok egységes természetvédelmi területet alkossanak.

1998 első félévében az M0-ás út építése miatt a táj jelentős részén a gyepeket és lápréteket beszántották, a bokorfüzeseket, fűz- nyárligeteket kivágták, a növényzetet az itt élő állatokkal együtt felégették. A vizes élőhelyek közül a gigantikus természetrombolás elől csupán a dunakeszi láp menekült meg, amelytől néhány méternyire megálltak a buldózerek.

Később a magántulajdonban lévő láppal szomszédos bevásárlóközpont, több esetben is a természetvédelmi hatóságok hathatós támogatásával, mindent elkövetett azért, hogy a természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű területet beépíthesse. Ezt a törekvést, az utolsó utáni pillanatban, sikerült kemény harcban megakadályoznia egy széleskörű civil összefogásnak. A honlap ennek a győztes összefogásnak állít emléket, nem öncélúan, hanem azért, hogy bátorítást adjon azoknak a természetvédőknek, akik hasonlóan mocskos ügyekben kénytelenek konfrotálódni a mindenkori hatalommal/hatalmasokkal.

Kriska Gy., Sarkadi M. (2020) A dunakeszi láp megmentése a civil összefogás győzelme. Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítvány, 65. o. (PDF)