Skip navigation

Könyvek PDF-ben

Az alábbi 3 kötet a Szilas-tó Természetvédelmi Terület vizes élőhelyeinek terepi vizsgálatához és tantermi feldolgozásához nyújt segítséget. 

Kriska Gy. (2017) Vizes élőhelyek növényvilága - Száras növények. ELTE TTK, 66. o.

Kriska Gy. (2017) Édesvízi gerinctelenek - Állóvizek. ELTE TTK, 48. o.

Kriska Gy. (2017) Édesvízi gerinctelenek - Folyók és patakok. ELTE TTK, 44. o.

Az alábbi képes-rajzos határozó a Szilas-patakban és a Szilas-tóban élő gerinctelen állatok terepi felismeréséhez, életmódjuk megismeréséhez nyújt segítséget. A könyv nyomtatott formában már nem elérhető.

Kriska Gy. (2008) Édesvízi gerinctelen állatok – határozó. Nemzeti Tankönyvkiadó, 368. o.

BIOLÓGIA SZAKMÓDSZERTAN

A könyv a hozzá tartozó digitális melléklettel együtt több különböző terepi projekt megvalósítását is támogatja, pl. áramló vizek ökológiai állapotfelmérése, növénycönológiai vizsgálatok.

Kriska Gy., Karkus Zs. (2015) A biológia tanításának elmélete és gyakorlata. ELTE Eötvös Kiadó, 344. o. + digitális melléklet

DIGITÁLIS MELLÉKLET I.

DIGITÁLIS MELLÉKLET II.

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK

A 4 kötetes könyvsorozat többek között a biológia és a természetismeret oktatásában is központi szerepet betöltő típus élőlényekről ad részletes ismereteket.

Kriska Gy. (2011) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 160. o. + DVD

Kriska Gy. (2012) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 203. o. + DVD

Kriska Gy., Lőw P. (2012) Biológia érettségire felkészítő. Állati szervezetek. Nemzeti Tankönyvkiadó, 222. o. + DVD

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 224. o. + DVD