Skip navigation

Hírek

Közérdekű bejelentést tettünk az Alapvető Jogok Biztosának (2021. 02. 22.)

A bejelentés tárgya: Erdő tarvágása a Szilas-tó Természetvédelmi Területen

A sérelmezett intézkedés, magatartás pontos leírását, a körülmények részletes ismertetésével:

A Fővárosi Közgyűlés 2019-ben módosította a Budapest helyi jelentőségű természetvédelmi területeiről szóló rendeletét és a Szilas-(Nevesincs-)tó környékét helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánította. Ezt követően Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 2019. szeptember 2-án a Budapest XV. kerület 25A és 25B erdőrészleteket határozatával megosztotta. Közel 20 hektáros területre – amely 0,30 ha kivételével természetvédelmi terület – fakitermelési engedélyt adott a tulajdonosok erdőgazdálkodási képviselőjének. Az engedély kiadása után 2020 szeptemberétől tarvágás indult a területen, ami teljesen elpusztította a védett területen található erdő jelentős részét. 

Az Alkotmánybíróság 2020. június 15-én közzétett határozatában megállapította: alaptörvény-ellenes az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 2017. évi módosításának számos eleme. Az Alkotmánybíróság ezért e rendelkezéseket megsemmisítette, lehetővé téve az erdészeti, illetőleg természetvédelmi hatóság számára, hogy valamennyi erdőben az adott erdő egyedi természeti értékeire tekintettel rendelhesse el az értékek megóvásához feltétlenül szükséges intézkedéseket. Emiatt is tartom jogsértőnek, hogy az alkotmánybírósági határozat megjelenése után tarvágásos erdőirtást végeztek/végeznek egy fővárosi jelentőségű természetvédelmi területen.

A Szilas-patak revitalizációját 2018-ban dolgozták ki. A Szilas-patak fejlesztésének legfontosabb célja egy olyan komplex revitalizáció magalapozása, amely magában foglalja a patak természetes vízdinamikájának helyreállítását, a patak menti élőhelyek megóvását és a köztük lévő ökológiai kapcsolatok javítását, a vízpart menti gyalogos-kerékpáros útvonalak kialakítását, és az egész térség rekreációs fejlesztését. A revitalizáció időszerűségét egyrészt a betonmederrel ellátott szakaszok rossz állapota, másrészt a patakparti élőhelyek megóvása is sürgeti. Emellett a kerületi igényeknek megfelelően a revitalizációnál a patakpart jobb megközelíthetőségére, zöldfelületi fejlesztésére, sport és rekreációs funkcióinak erősítésére is hangsúlyt kell fektetni. Az Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által kiadott tarvágási engedély teljes mértékben szembe megy ezekkel a revitalizációs célokkal, ami miatt a természetvédelmi érdekek mellett a környék lakosságának jólléte, kikapcsolódásának feltételei és az ökoszisztéma-szolgáltatások is jelentősen sérültek.

A tarvágás nyomán keletkezett veszteségek jelentősek. Az 1970-es évektől fejlődő, koros fák széntárolása, mikroklíma szabályozása, esztétikai értéke, élőhelybiztosító funkciója és még számos más értéke hitelen eltűnt, megszűnt. Az erdő összeomlásától való félelem nem meggyőző, hiszen ennek már be kellett volna következni az erdő 40 éves korában, szálaló vágással megmenthető lett volna az erdő. Ez is azt támasztja alá, hogy kevesek anyagi érdekeltsége miatt sokak jogai sérültek súlyosan a természetvédelmi területen bekövetkezett erdőirtás nyomán.

A kártékony intézkedés fővárosi szinten is kifejtette hatását, mivel egy olyan területen történt a természetkárosítás, amely a budapesti környezeti nevelés egyik leglátogatottabb terephelyszíne, ahová egész évben érkeznek óvodás- és diákcsoportok, hogy kapcsolatba kerülhessenek a városi környezetben már csak elvétve előforduló természetes élőhelyekkel, és megismerhessék az itt élő őshonos növény és állatfajokat. 

Budapest 2017-ben elfogadott Zöldinfrastruktúra Koncepciójában a következő célkitűzés szerepel: „A koncepció célja, hogy az ökoszisztéma elemeinek és kapcsolatainak védelmével, illetve fejlesztésével integrált módon biztosítsa és bővítse az ökoszisztéma-javakat, -szolgáltatásokat, továbbá csökkentse a környezeti és klimatikus kockázatokat. Ehhez szorosan kapcsolódik a lakosság szabadtéri rekreációs igényeinek kielégítése, valamint a különböző funkciókat ellátó, jól megközelíthető közhasználatú zöldterületek és városi szabadterek hálózatának, a zöldhálózatnak a kialakítása és fejlesztése.”

Mindezek alapján felmerül a Fővárosi Önkormányzat felelőssége is az ügyben, mert a saját működésére kidolgozott koncepcióját is figyelmen kívül hagyva nem tett semmit a természetvédelmi, rekreációs szempontból is kiemelt jelentőségű területen folytatott tarvágás ellen. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a munkafolyamatot felügyelő Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat korábbi ígéretével szemben nem járt el azért, hogy a tarvágás során keletkezett holt faanyag természetvédelmi célból a területen maradjon.

171 ezer embert köptek szembe... (2021. 02. 21.)

171 ezer ember lájkolta az alábbi hírt, miszerint 2019-ben két természeti gyöngyszemet is védetté nyilvánított a Fővárosi Közgyűlés. Az egyik gyöngyszem a Szilas-tó Természetvédelmi Terület volt. Legalább 171 ezer embert köptek szembe azok, akik lehetővé tették a természetvédelmi terület tarvágását.

Búcsúznak az őzek a letarolt Szilas-tó Természetvédelmi Területtől (2021. 02. 14.)

Még néhány nap és örökre eltűnnek. Egykori otthonukat néhány „ember” anyagi érdeke miatt a hivatalos szervek asszisztálásával teljesen elpusztítják. Szerencsétlenek még reménykednek, hogy új otthonra lelhetnek. Esélyük sincs, mert a régióban ez volt az utolsó menedék. Jól nézzétek meg őket! Ők már halottak.


Világszenzáció!!! (2021. 02. 13.)

A mai napon új békafajt találtak a tarra vágott Szilas-tó Természetvédelmi Területen. A felfedezők által gitáros turjánbékának elnevezett kétéltű túlélésének oka, hogy keményfából faragták. Az inváziós fajokkal foglalkozó biológusok nem örülnek a felfedezésnek. Véleményük szerint néhány éven belül az összes hazai őshonos békafajt ki fogja szorítani élőhelyéről az agresszíven terjeszkedő új jövevény.

Csúnyán átverhették a Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálatot! (2021. 02. 08.)

Csúnyán átverhették a Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálatot! Végtelen naivitásuknak szakmai hitelük látja kárát. A posztjukban leírtak alapján úgy tűnik, megetették velük azt a képtelenséget, hogy a Szilas-tó Természetvédelmi Területen folytatott tarvágás után a kivágott fákat a helyszínen hagyják. A „Tegyünk meg mindent az élő természetért!” erkölcsi parancsnak engedelmeskedve. Szó szerinti idézet a Facebook posztjukból: „A holtfa nagyon fontos szerepet játszik az erdei ökoszisztémában, ezért természetvédelmi érdekből az erdőgazdálkodónak ezeket helyben kell hagynia.”
Ezzel szemben az a hír járja, hogy egy fuvaros 10 millió Ft-ot fizetett azért, hogy egy kamionnyi fát elszállíthasson a területről. Állítólag további szállítmányok is lesznek. Nem kellene emiatt nyomoznia a rendőrségnek?

Rákospalotai gyerekek felolvassák felnőttekhez szóló petíciójukat a Nevesincs-tó partján (2021. 02. 07.) 

A gyerekek felolvassák petíciójukat a Szilas-tó parján

Kedves Felnőttek!
Szomorúan látjuk, hogy kedves játszóhelyünk nagy veszélybe került.
Naponta fűrészek gyilkolják és tizedelik az erdő fáit.
Hol van ez? Budapest egyik védett területén, a 15. kerületben. A Nevesincs-tó körüli terület, a Turjános van nagy veszélyben.  Ahol eddig őzikéket figyelhettünk meg, most nagy autók jönnek, pakolják a kivágott fák törzseit, kerekeikkel belevájnak a földbe. Eltaposnak mindent.
Mi, gyerekek úgy tanuljuk, hogy védeni kell a természetet, mert az mindannyiunk közös és pótolhatatlan kincse. Ezért szólunk a Turjánosért.
Ezért kérjük most Önöket, Felnőtteket, hogy segítsenek az otthonukat elvesztő őzeknek, odújukat nem találó madaraknak azzal, hogy ezt a pusztítást leállítják. A Nevesincs-tó körül siralmas a táj. Kérjük, állítsák meg a favágást, a Turjánost hagyják meg érintetlenül!
 Kérjük, hogy ezt a természetvédelmi területet védjék meg attól, ami most naponta történik.
Szeretnénk, ha a Nevesincs-tó környéke újra mesés környezet lenne, a védett állatok és növények otthona.
Mindjárt itt a tavasz, előjönnek a sünik, katicák, halak népesítik be a Nevesincs-tavat, madarak fészkelnek, nyuszik ugrálnak a magas fűben.
Legyen ez így idén is és mindig! Kérjük, hogy védjék meg a természetvédelmi területet, és annak minden lakóját!
 Bizalommal fordulunk Önökhöz:
a Turjános Barátai
  
Budapest, Turjános, 2021. február 7.

Ennyit ért a kiszalagozás... (2021. 02. 04.)

Ennyit ért a kiszalagozás… Elpusztítják a természetvédelmi terület magterületét, az ex lege védett lápot. A rákospalotai Szilas-tó Természetvédelmi Területen a dilettáns módon engedélyezett tarvágás kivitelezői a „ha már lúd legyen kövér” népi mondást követve hozzáláttak az élőhely magterületének elpusztításához is. Ebbéli tevékenységükben semmilyen (erkölcsi) gátat nem szabott a megóvandó területet kijelölő szalagozás. Az eredeti kiszalagozást mutatja az alábbi, még december 25-én készült fotó.

A világ legszorgalmasabb favágói... (2021. 02. 01.)

A világ legszorgalmasabb favágói dolgoznak a rákospalotai Szilas-tó Természetvédelmi Területen. Egy tegnapi fotó az erdő állatvilágát bemutató tanösvényi tábla környezetéről...