Skip navigation

Kvíz 1.: Dunakeszi láp - Földrajzi és növényföldrajzi helyzet

Feleletválasztós teszt

Kérdés

Régebben hogyan nevezték a Gödöllői-dombság peremvidékétől egészen a Duna vonaláig húzódó, buckákkal tarkított, összefüggő homokvidéket, amelyet mocsaras és lápos területek, üde rétek, lassú folyású, sík vidéki patakok és ezeket övező galériaerdők színesítettek?

Útmutató

Jelöld meg a helyes választ!

Answers

Homokpuszta

Vadvízország

Buckavidék

Rákosok

Visszajelzés

Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

Kérdés

Milyen élőhelyek fordultak elő a területen? Jelöld be őket!

Answers

Lápok

Középhegységi patakok

Síkvidéki patakok

Akácosok

Keménylombú erdők

Mocsarak

Esőerdők

Galériaerdők

Puhalombú erdők

Visszajelzés

Igaz-Hamis kérdés

Jelöld be a helyes választ!

Kérdés 1

A bő csapadék biztosítja a régióban kialakult lápok állandó vízellátását.

Kérdés 2

A lápok a homokvidék buckaközi mélyedéseiben alakultak ki.

Kérdés 3

A területen a talajvíz a Duna felöl áramlik a Gödöllői-dombság irányába.

Kérdés 4

A dunakeszi láp már nem létezik, mert egykori területét beépítette egy bevásárlóközpont.

Szókitöltős teszt

Olvasd el az alábbi bekezdést, és pótold a hiányzó szavakat!

Régebben a peremvidékétől egészen a vonaláig húzódott az a buckákkal tarkított, összefüggő homokvidék, amelyet mocsaras és lápos területek, üde rétek, lassú folyású, sík vidéki és ezeket övező színesítettek.

Enable JavaScript